ข้อตกลงของลูกค้า

หน้านี้มีสัญญาของบัญชีลูกค้าจากข้อเสนอสาธารณะที่มีเงื่อนไขที่คุณได้เห็นด้วยแล้ว ทำการบันทึกใน client's cabinet. คุณสามารถกลับมาหน้าที่มีข้อมูลของข้อเสนอได้เสมอ

ข้อตกลงข้อเสนอของลูกค้า

ข้อเสนอเป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปสู่การบังคับหลังจากที่บัญชีถูกเปิด ข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะไม่ต้องทำการเข้าสู่ระบบ มันเป็นอันเดียวสำหรับลูกค้าทุกท่าน ในกรณีที่คุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลง ส่งคำถามมาที่ support@mail.instaforex.com